Bohatství dat a bída pozornosti

Umělá inteligence – pokročilá technologie, těžko uchopitelný pojem, jedinečný fenomén, systém spojený se snahami člověka vytvořit entitu napodobující flexibilitu lidského mozku schopnou inteligentně řešit složité úlohy a problémy, entitu schopnou dosahovat nějakého cíle. Vztah člověk-stroj v těchto souvislostech nabírá zcela nové podoby. Technologie není pouze nástrojem, ale umí být i schopným spolupracovníkem či v mnoha oblastech dokáže lidskou nepřesnost zcela nahradit (např. automatizace v průmyslu). Méně se o ni pak mluví jako o odrazu našich společenských hodnot a principů. Tato rychle se vyvíjející oblast už není pouze tématem budoucnosti, ale je naší žitou současností.

Umělá inteligence hraje dnes v kultuře zásadní roli. Stala se mechanismem ovlivňující volby, chování a představivost milionů lidí. Tyto tzv. nelidské entity jsou schopny skládat hudbu, psát filmové scénáře, vytvářet ohromující vizuální prvky nebo např. “style transfer”, vývoj algoritmů schopných vytvářet obrazy dle výtvarného rukopisu libovolného malíře a mnoho dalšího. Technologie bez zásahu lidské ruky.

V dnešní době, hlavně kvůli probíhající pandemii, se takřka celý svět přesunul do digitálního světa. Výukové programy, konference, přednášky, výstavy, přehlídky, to vše se přesunulo do online prostředí. Převážně jsem se zaměřila na módní průmysl. Od vzestupu chytrých technologií k zrození virtuální reality, inovace v digitální technologii změnila módu tak, jak ji známe. Odvětví postavené na exkluzivitě se stalo přístupné všem, protože digitální nástroje otevřely dialog mezi publikem a značkami. Instituce digitální módy věří, že je to teprve začátek.

“Módní průmysl je zastíněn velkou spotřebou, konzumací. Každá kolekce zanechává nesmazatelnou karbonovou stopu. Žádná značka nemůže vyřešit problém udržitelnosti, ale společně jako odvětví může vědomě udělat krok vpřed a očistit budoucnost.” 

Institute of digital fashion se snaží o udržitelnost módy a vytváří modely v 3D programech. Kolekci pak předvádí jako interaktivní show na různých platformách a sociálních sítí. Také se snaží vyhnout stereotypům genderu.

https://artalk.cz/2020/11/02/bohatstvi-dat-a-bida-pozornosti/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *